DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN NİTELİKLERİ VE GÖREVLENDİRİLMELERİ

Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK GEREĞİNCE

 

MADDE 14 – (1) İŞVERENCE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKLER, BU YÖNETMELİĞE GÖRE GEÇERLİ DİĞER SAĞLIK PERSONELİ BELGESİNE SAHİP OLMAK ZORUNDADIR.

(2) TAM SÜRELİ İŞYERİ HEKİMİ GÖREVLENDİRİLEN İŞYERLERİNDE, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR.

(3) DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLENDİRİLMESİNDE, BU YÖNETMELİĞE GÖRE HESAPLANAN ÇALIŞMA SÜRELERİ BÖLÜNEREK BİRDEN FAZLA KİŞİYE VERİLEMEZ.

(4) VARDİYALI ÇALIŞMA YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞVEREN TARAFINDAN VARDİYALARA UYGUN ŞEKİLDE GÖREVLENDİRME YAPILIR.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ BELGESİ

MADDE 15 – (1) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ BELGESİ, 4 ÜNCÜ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİNDE BELİRTİLEN UNVANA SAHİP KİŞİLERDEN;

 1. A) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN VE EĞİTİM SONUNDA BAKANLIKÇA YAPILACAK VEYA YAPTIRILACAK DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARA,
 2. B) İŞ SAĞLIĞI VEYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLARA,
 3. C) GENEL MÜDÜRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİNDE 5 YIL FİİLEN ÇALIŞMIŞ OLANLARA,

İSTEKLERİ HALİNDE EK-4’TEKİ ÖRNEĞİNE UYGUN OLARAK GENEL MÜDÜRLÜKÇE VERİLİR.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLERİ

MADDE 16 – (1) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ İŞYERİ HEKİMİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞIR.

(2) DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

 1. A) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE YÖNLENDİRİLMESİNDE İŞYERİ HEKİMİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK, VERİ TOPLAMAK VE GEREKLİ KAYITLARI TUTMAK.
 2. B) ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE ÇALIŞMA ÖYKÜLERİNİ İŞE GİRİŞ/PERİYODİK MUAYENE FORMUNA YAZMAK VE İŞYERİ HEKİMİ TARAFINDAN YAPILAN MUAYENE SIRASINDA HEKİME YARDIMCI OLMAK.
 3. C) ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLARIN TAKİP EDİLMESİ VE GEREKLİ SAĞLIK MUAYENELERİNİN YAPTIRILMASINI SAĞLAMAK.

Ç) İLK YARDIM HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU VE YÜRÜTÜMÜNDE İŞYERİ HEKİMİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK.

 1. D) ÇALIŞANLARIN SAĞLIK EĞİTİMİNDE GÖREV ALMAK.
 2. E) İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNİN GENEL HİJYEN ŞARTLARININ SÜREKLİ İZLENİP DENETLEMESİNDE İŞYERİ HEKİMİYLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK.
 3. F) İŞYERİ HEKİMİNCE VERİLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DİĞER GÖREVLERİ YÜRÜTMEK.
 4. G) İŞYERİNDE GÖREVLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ VE DESTEK ELEMANLARININ ÇALIŞMALARINA DESTEK SAĞLAMAK VE BU KİŞİLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN YETKİLERİ

MADDE 17 – (1) İŞYERİNDE GÖREVLİ DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN YETKİLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

 1. A) GÖREVİ GEREĞİ İŞYERİNİN BÜTÜN BÖLÜMLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPMAK, GEREKLİ BİLGİ VE BELGELERE ULAŞMAK VE ÇALIŞANLARLA GÖRÜŞMEK.
 2. B) GÖREVİNİN GEREKTİRDİĞİ KONULARDA İŞVEREN VE İŞYERİ HEKİMİNİN BİLGİSİ DÂHİLİNDE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARLA İŞYERİNİN İÇ DÜZENLEMELERİNE UYGUN OLARAK İŞBİRLİĞİ YAPMAK.

(2) TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE GÖREVLENDİRİLEN DİĞER SAĞLIK PERSONELİ, ÇALIŞTIĞI İŞYERİ İLE İLGİLİ MESLEKİ GELİŞMELERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK EĞİTİM, SEMİNER VE PANEL GİBİ ORGANİZASYONLARA KATILMA HAKKINA SAHİPTİR. BU GİBİ ORGANİZASYONLARDA GEÇEN SÜRELERDEN BİR YIL İÇERİSİNDE TOPLAM BEŞ İŞ GÜNÜ KADARI ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILIR VE BU SÜRELER SEBEBİYLE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN ÜCRETİNDEN HERHANGİ BİR KESİNTİ YAPILAMAZ.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 18 – (1) İŞYERİNDE GÖREVLİ DİĞER SAĞLIK PERSONELİ, BU YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN GÖREVLERİNİ YAPARKEN, İŞİN NORMAL AKIŞINI MÜMKÜN OLDUĞU KADAR AKSATMAMAK VE VERİMLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASINA KATKIDA BULUNMAK, İŞVERENİN VE İŞYERİNİN MESLEK SIRLARI, EKONOMİK VE TİCARİ DURUMLARI HAKKINDAKİ BİLGİLER İLE ÇALIŞANIN KİŞİSEL SAĞLIK DOSYASINDAKİ BİLGİLERİ GİZLİ TUTMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER.

(2) İŞYERİNDE GÖREVLİ DİĞER SAĞLIK PERSONELİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDEKİ İHMALLERİNDEN DOLAYI, HİZMET SUNDUKLARI İŞVERENE KARŞI SORUMLUDUR.

(3) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ, GÖREVLENDİRİLDİĞİ İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TESPİT VE TAVSİYELERİNİ İŞYERİ HEKİMİNE İLETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.