İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

6332 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNU MADDE 2 GEREĞİNCE

MADDE 2 – (1) BU KANUN; KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE AİT BÜTÜN İŞLERE VE İŞYERLERİNE, BU İŞYERLERİNİN İŞVERENLERİ İLE İŞVEREN VEKİLLERİNE, ÇIRAK VE STAJYERLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE TÜM ÇALIŞANLARINA FAALİYET KONULARINA BAKILMAKSIZIN UYGULANIR.

YANİ HERHANGİ BİR İŞLETMEDE ÇALIŞANLARIN SAYISINA VE İŞYERİ TÜRÜNE BAKILMAKSIZIN HER İŞYERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ İLE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREV YAPMASI ESAS ALINMIŞTIR. ANCAK BU UYGULAMA KADEMELİ OLARAK HAYATA GEÇİRİLMEKTEDİR. BUNA GÖRE ; 50 DEN FAZLA ÇALIŞANI OLAN AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN TÜM İŞLETMELER İLE KİŞİ SAYISINA BAKILMAKSIZIN TÜM TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLETMELER BU HİZMETLERİ ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

50’DEN AZ ÇALIŞANI BULUNAN VE AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞ YERLERİNDE; (İŞE GİRİŞ, PERİYODİK MUAYENELER VE TETKİKLER HARİÇ) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ, İŞVERENLER VEYA İŞVEREN VEKİLLERİ TARAFINDAN (İSG SERTİFİKASI OLMASI ŞARTIYLA) YÜRÜTÜLEBİLECEK. 50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN VE AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞ YERLERİ DE (İŞYERİ HEKİMLERİ YERİNE) AİLE HEKİMLERİ VE KAMU SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN HİZMET ALABİLECEK. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NUN, “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ” İLE “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ” HÜKÜMLERİ, 1 TEMMUZ 2017 YERİNE 1 TEMMUZ 2020’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK.”

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREVLERİ NELERDİR?

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI, AŞAĞIDA BELİRTİLEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR:

REHBERLİK;
• İŞYERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ OLARAK TASARIM, MAKİNE VE DİĞER TEÇHİZATIN DURUMU, BAKIMI, SEÇİMİ VE KULLANILAN MADDELER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE
İŞİN PLANLANMASI, ORGANİZASYONU VE UYGULANMASI, KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN SEÇİMİ,TEMİNİ, KULLANIMI, BAKIMI, MUHAFAZASI VE TEST EDİLMESİ KONULARININ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
MEVZUATINA VE GENEL İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYGUN OLARAK SÜRDÜRÜLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİNİŞVERENE ÖNERİLERDE BULUNMAK.
• İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ İŞVERENE YAZILI OLARAK BİLDİRMEK.
• İŞYERİNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE TEKRARLANMAMASI İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPARAK İŞVERENE
ÖNERİLERDE BULUNMAK.
• İŞYERİNDE MEYDANA GELEN ANCAK ÖLÜM YA DA YARALANMAYA NEDEN OLMAYAN, ANCAK ÇALIŞANA, EKİPMANA VEYA İŞYERİNE ZARAR VERME POTANSİYELİ OLAN OLAYLARIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPMAK VE İŞVERENE ÖNERİLERDE BULUNMAK.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ;
• İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARA VE UYGULANMASINA KATILMAK, RİSK DEĞERLENDİRMESİ SONUCUNDA ALINMASI GEREKEN SAĞLIK VE
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ KONUSUNDA İŞVERENE ÖNERİLERDE BULUNMAK VE TAKİBİNİ YAPMAK.
ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ;
• ÇALIŞMA ORTAMININ GÖZETİMİNİN YAPILMASI, İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI GEREĞİ YAPILMASI GEREKEN PERİYODİK BAKIM, KONTROL VE ÖLÇÜMLERİ PLANLAMAK VE UYGULAMALARINI KONTROL ETMEK.
• İŞYERİNDE KAZA, YANGIN VEYA PATLAMALARIN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALARA KATILMAK, BU KONUDA İŞVERENE ÖNERİLERDE BULUNMAK, UYGULAMALARI TAKİP ETMEK; DOĞAL AFET, KAZA, YANGIN VEYA PATLAMA GİBİ DURUMLAR İÇİN ACİL DURUM PLANLARININ HAZIRLANMASI ÇALIŞMALARINA KATILMAK, BU KONUYLA İLGİLİ PERİYODİK EĞİTİMLERİN VE TATBİKATLARIN YAPILMASINI VE ACİL DURUM PLANI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLMESİNİ İZLEMEK VE KONTROL ETMEK.

EĞİTİM, BİLGİLENDİRME VE KAYIT;
• ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN OLARAK PLANLANMASI KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPARAK İŞVERENİN ONAYINA SUNMAK VE UYGULAMALARINI YAPMAK VEYA KONTROL ETMEK.
• ÇALIŞMA ORTAMIYLA İLGİLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI VE ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİM SONUÇLARININ KAYDEDİLDİĞİ YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORUNU İŞYERİ HEKİMİ İLE İŞBİRLİĞİ HALİNDE EK-2’DEKİ ÖRNEĞİNE UYGUN OLARAK HAZIRLAMAK.
• ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİNİ DÜZENLEYEREK İŞVERENİN ONAYINA SUNMAK VE UYGULAMASINI KONTROL ETMEK.
• GEREKLİ YERLERDE KULLANILMAK AMACIYLA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATLARI İLE ÇALIŞMA İZİN PROSEDÜRLERİNİ HAZIRLAYARAK İŞVERENİN ONAYINA SUNMAK VE UYGULAMASINI KONTROL ETMEK.

İLGİLİ BİRİMLERLE İŞBİRLİĞİ;
• İŞYERİ HEKİMİYLE BİRLİKTE İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPMAK, TEHLİKELİ OLAYIN TEKRARLANMAMASI İÇİN İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPARAK GEREKLİ ÖNLEYİCİ FAALİYET PLANLARINI HAZIRLAMAK VE UYGULAMALARIN TAKİBİNİ YAPMAK.
• BİR SONRAKİ YILDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ FAALİYETLERİN YER ALDIĞI YILLIK ÇALIŞMA PLANINI İŞYERİ HEKİMİYLE BİRLİKTE HAZIRLAMAK.
• BULUNMASI HALİNDE ÜYESİ OLDUĞU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUYLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMAK,
• ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ VE DESTEK ELEMANLARININ ÇALIŞMALARINA DESTEK SAĞLAMAK VE BU KİŞİLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK