İşe Giriş Sağlık Raporu

OSGB İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU; ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINCA YETKİLENDİRİLEN ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNDEN İLGİLİ KURUM İÇİN İSG- KATİP SÖZLEŞMESİ OLAN İŞYERİ HEKİMİNDEN ALINABİLİR. ÖZEL HASTANEDEN, AİLE HEKİMİNDEN VEYA KURULUŞ İÇİN İSG-KATİP SÖZLEŞMESİ OLMAYAN İŞYERİ HEKİMİNDEN İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU ALINAMAZ.

OSGB İŞYERİ HEKİMLERİ; İŞE GİREN HER İŞÇİYE GEREKLİ MUAYENELERİ YAPAR, POLİKLİNİK VE LABORATUVAR TAHLİL RAPORLARINI İNCELER VE İŞE UYGUNLUKLARINI ONAYLAR. YAPILAN İŞ TÜRÜNE GÖRE BELİRLENEN PERİYOTLARDA ÇALIŞANLARIN PERİYODİK MUAYENELERİNİ YAPARAK MESLEKİ MARUZİYETLERİ BELİRLER VE İŞYERİ SAĞLIK GÖZETİMLERİNİ YAPARLAR.

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFA GİREN İŞLERDE ÇALIŞACAK ÇALIŞANLARIN İŞE GİRİŞLERİNDE, İŞE UYGUN OLDUKLARININ FİZİKİ MUAYENE VE LABORATUAR TAHLİLLERİNE DAYANILARAK HAZIRLANAN OSGB SAĞLIK RAPORU İLE BELİRLENMESİ ZORUNLUDUR. BU TİP İŞ KOLLARINDA İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU ALINMADAN İŞE BAŞLATILMASI HALİNDE ÇALIŞAN BAŞINA 1350.TL PARA CEZASI UYGULANMAKTADIR.

İŞİN DEVAMI SÜRESİNCE ASGARİ OLARAK ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YILDA 1, TEHLİKELİ İŞLERDE 3 YILDA BİR, AZ TEHLİKELİ İŞLERDE 5 YILDA 1 TEKRAR SAĞLIK RAPORU VE İŞYERİ HEKİMİ ONAYI İŞLEMLERİ TEKRARLANMAK DURUMUNDADIR. OSGB İŞYERİ HEKİMİNİN GEREKLİ GÖRMESİ HALİNDE İSE SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ YASAL ASGARİ SÜRE GÖZETİLMEKSİZİN YAPILIR.

 İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORLARI NEREDEN ALINIR?

GEREK İŞE GİRİŞLERDE İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASININ OLMAZSA OLMAZI OLARAK, GEREKSE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANININ EN ÖNEMLİ KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞE GİRİŞ VE PERİYODİK SAĞLIK RAPORU İÇİN NEREDEN ALINACAK SORUSUNUN CEVABI OLDUKÇA MERAK EDİLEN BİR KONU OLMAKTADIR. BUNUN YANI SIRA, RAPORUN MALİYETLERİ KİM TARAFINDAN KARŞILANMALI? AZ TEHLİKELİ VE 50’ DEN AZ ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİ İÇİN ÇALIŞANLAR RAPORLARINI NEREDEN ALMALI?  GİBİ SORULAR, ÇOĞU İŞVEREN VE ÇALIŞAN İÇİN CEVAPLANAMAZ HALE GELMİŞTİR.

İŞE GİRİŞ VE PERİYODİK SAĞLIK RAPORUNUN HANGİ HALLERDE ALINMASI VE PERİYODİK VERİLMESİNİ, 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 15. MADDESİNDE AÇIKLANMAKTADIR.

YASAL DAYANAK: 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

SAĞLIK GÖZETİMİ

MADDE 15 – (1) İŞVEREN;

 1. A) ÇALIŞANLARIN İŞYERİNDE MARUZ KALACAKLARI SAĞLIK VE GÜVENLİK RİSKLERİNİ DİKKATE ALARAK SAĞLIK GÖZETİMİNE TABİ TUTULMALARINI SAĞLAR.
 2. B) AŞAĞIDAKİ HALLERDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENELERİNİN YAPILMASINI SAĞLAMAK ZORUNDADIR:

1) İŞE GİRİŞLERİNDE.

2) İŞ DEĞİŞİKLİĞİNDE.

3) İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI VEYA SAĞLIK NEDENİYLE TEKRARLANAN İŞTEN UZAKLAŞMALARINDAN SONRA İŞE DÖNÜŞLERİNDE TALEP ETMELERİ HÂLİNDE.

4) İŞİN DEVAMI SÜRESİNCE, ÇALIŞANIN VE İŞİN NİTELİĞİ İLE İŞYERİNİN TEHLİKE SINIFINA GÖRE BAKANLIKÇA BELİRLENEN DÜZENLİ ARALIKLARLA.

(2) TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞACAKLAR, YAPACAKLARI İŞE UYGUN OLDUKLARINI BELİRTEN SAĞLIK RAPORU OLMADAN İŞE BAŞLATILAMAZ. (1)

(3) (DEĞİŞİK BİRİNCİ CÜMLE: 10/9/2014-6552/17 MD.) BU KANUN KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN SAĞLIK RAPORLARI İŞYERİ HEKİMİNDEN ALINIR. 10’DAN AZ ÇALIŞANI BULUNAN VE AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİ İÇİN İSE KAMU HİZMET SUNUCULARI VEYA AİLE HEKİMLERİNDEN DE ALINABİLİR. RAPORLARA İTİRAZLAR SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENEN HAKEM HASTANELERE YAPILIR, VERİLEN KARARLAR KESİNDİR.

(4) SAĞLIK GÖZETİMİNDEN DOĞAN MALİYET VE BU GÖZETİMDEN KAYNAKLI HER TÜRLÜ EK MALİYET İŞVERENCE KARŞILANIR, ÇALIŞANA YANSITILAMAZ.

(5) SAĞLIK MUAYENESİ YAPTIRILAN ÇALIŞANIN ÖZEL HAYATI VE İTİBARININ KORUNMASI AÇISINDAN SAĞLIK BİLGİLERİ GİZLİ TUTULUR.

İŞE GİRİŞ PERİYODİK MUAYENE FORMU NASIL DOLDURULUR?

İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORUMU’NDA İŞYERİYLE İLGİLİ İŞYERİNİN ÜNVANI, SGK SİCİL NUMARASI, ADRES GİBİ BİLGİLER YER ALMAKTA. İŞÇİ İÇİN İŞÇİNİN ADI SOYADI, TC NUMARASI, DOĞUM TARİHİ, ADRES GİBİ KİŞİSEL BİLGİLERİN YANINDA FOTOĞRAF VE “İŞE GİRİŞ/PERİYODİK MUAYENE OLMAYI KABUL ETTİĞİMİ VE MUAYENE SIRASINDA VERDİĞİM BİLGİLERİN DOĞRU VE EKSİKSİZ OLDUĞUNU BEYAN EDERİM.” ŞEKLİNDE BEYAN KUTUSU VE KUTUNUN İÇERİSİNE KENDİ ADINI VE SOYADINI YAZARAK İMZALAYACAĞI YER BULUNMAKTADIR.

İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMUNUN DİĞER KISMINDA “TIBBİ ANAMNEZ ŞEKLİNDE HAZIRLANMIŞTIR. ÖRNEĞİN, HASTANEDE YATTINIZ MI? AMELİYAT GEÇİRDİNİZ Mİ? İŞ KAZASI GEÇİRDİNİZ Mİ? MESLEK HASTALIKLARI ŞÜPHESİ İLE İLGİLİ TETKİK VE MUAYENEYE TABİ TUTULDUNUZ MU? MALULİYET ALDINIZ MI? ŞU ANDA HERHANGİ BİR TEDAVİ GÖRÜYOR MUSUNUZ? SİGARA İÇİYOR MUSUNUZ? ALKOL ALIYOR MUSUNUZ? GİBİ EVET HAYIR İLE CEVAPLANACAK SORULAR YER ALMAKTADIR.

TIBBİ ANAMNEZDEN SONRA GELEN “FİZİK MUAYENE SONUÇLARI” KISMIDIR. BURADA DUYU ORGANLARI, SOLUNUM, SİNDİRİM, KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAS-İSKELET SİSTEMİ VB. GİBİ FİZİKİ MUAYENE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ BÖLÜMDÜR.

İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMUNUN SON SAYFASINDA, “LABORATUVAR BULGULARI” VE “KANAAT VE SONUÇ” KISMI YER ALMAKTADIR. BURADA EN ÖNEMLİ KISIM KANAAT VE SONUCU ETKİLEYEN VE İŞE UYGUNLUĞU KONUSUNDA VERİ ALINACAK YER LABORATUVAR BULGULARIDIR. LABORATUVAR BULGULARINDA İŞİN NİTELİĞİ VE MESLEK HASTALIĞI RİSKLERİNE KARŞI BİRTAKIM TEST VE TAHLİLLER YER ALMAKTADIR. ODYOMETRİ (İŞİTME TESTİ), SOLUNUM FONKSİYON TESTİ, KAN VE İDRAR TESTLERİ, RADYOLOJİK ANALİZLER GİBİ LABORATUVAR BULGULARIYLA BİRLİKTE KANAAT VE SONUÇ KISMI DEĞERLENDİRİLİR. İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU ÇALIŞAMAZ VEYA ÇALIŞABİLİR YA DA İLERİ TETKİK SONUÇLARINA GÖRE TEKRAR DEĞERLENDİRİLMELİ OLARAK SONUÇLANABİLİR. SAĞLIK RAPORUNA İTİRAZLAR SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENEN HAKEM HASTANELERDE YAPILABİLİR, VERİLEN KARARLAR KESİNDİR.

İŞE GİRİŞ VE PERİYODİK SAĞLIK RAPORU İŞYERİ HEKİMİNDEN ALINIR. ANCAK, LABORATUVAR TAHLİLLERİ SAĞLIK BAKANLIĞINDAN RUHSATLI VE YETKİLİ LABORATUVARLARDAN YAPILARAK İŞ BAŞVURUSU YAPILAN İŞYERİNİN, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYIT, TAKİP VE İZLEME PROGRAMI İSG-KATİP” SİTEMİNDE KAYITLI İŞYERİ HEKİMİNDEN ALINIR.

10’DAN AZ ÇALIŞANI BULUNAN VE AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİ İÇİN İSE KAMU HİZMET SUNUCULARI VEYA AİLE HEKİMLERİNDEN DE ALINABİLİR.”

BENZER ŞEKİLDE, 6552’NİN 16. MADDESİ İLE DE;

“MADDE 16- 6331 SAYILI KANUN’UN 6’NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİNDE GEÇEN ‘İŞYERİ HEKİMİ VE’ İBARESİNDEN SONRA GELMEK ÜZERE ‘ON VE DAHA FAZLA ÇALIŞANI OLAN ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE’ İBARESİ; BENDİN SONUNA ‘BELİRLENEN NİTELİKLERE VE GEREKLİ BELGEYE SAHİP OLMAYAN ANCAK 10’DAN AZ ÇALIŞANI BULUNAN VE AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERİ İŞVERENLERİ VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN BAKANLIKÇA İLAN EDİLEN EĞİTİMLERİ TAMAMLAMAK ŞARTIYLA İŞE GİRİŞ VE PERİYODİK MUAYENELER VE TETKİKLER HARİÇ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTEBİLİRLER’ CÜMLESİ EKLENMİŞTİR.

GECE ÇALIŞABİLİR SAĞLIK RAPORU

GECE ÇALIŞABİLİR SAĞLIK RAPORU İÇİN GECE ÇALIŞMA SÜRESİNİN SAAT ARALIĞINI MEVZUATA GÖRE İRDELEMEK GEREKİR. GECE ÇALIŞMA SAATİ EN GEÇ SAAT 20.00’DEN BAŞLAMAK KAYDIYLA EN ERKEN SABAH SAAT 06.00’YA KADAR EN FAZLA 11 SAAT SÜREN SAAT ARALIĞIDIR.

NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİNİN YARISINDAN ÇOĞU SAAT 20:00 İLE 06:00 GECE DÖNEMİNE RAST GELMESİ GECE ÇALIŞMASI OLARAK SAYILIR. GECE ÇALIŞMASINDA 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İLGİLİ BAZI YÖNETMELİKLER, GECE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLER BAKIMINDAN İŞVERENE BAZI YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRMİŞTİR. İŞVEREN, GECE DÖNEMİNDE ÇALIŞACAK İŞÇİLERİ GECE VARDİYASINDA YA DA POSTASINDA ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE SAĞLIK BAKIMINDAN GECE ÇALIŞMASINA UYGUN OLDUKLARINI SAĞLIK RAPORU İLE BELGELEMEK ZORUNDADIRLAR. İLGİLİ KANUN TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERE GÖRE “4857 SAYILI İŞ KANUNU M. 76 VE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU M.30” ÇIKARILAN YÖNETMELİKLERİN HÜKÜMLERİNDE “GECE ÇALIŞMASINA UYGUNLUK RAPORU” DÜZENLEMESİ YAPILMIŞTIR.

GECE ÇALIŞABİLİR SAĞLIK RAPORU İÇİN ÇALIŞMA BAKANLIĞININ MEVZUATINDA HERHANGİ BİR RAPOR ÖRNEĞİ BULUNMAMAKTADIR. GECE ÇALIŞABİLİR SAĞLIK RAPORU HAKKINDA BİRÇOK SORUNUN NET CEVABI MEVZUATTA TAM OLARAK YER ALMAMAKTADIR. “GECE ÇALIŞABİLİR SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR? GECE ÇALIŞABİLİR RAPORU NASIL VERİLİR, GECE ÇALIŞABİLİR RAPORU NASIL ALINIR, GECE ÇALIŞABİLİR RAPORU NEREDEN ALINIR, GECE ÇALIŞABİLİR RAPORU ÖRNEĞİ, GECE VARDİYASINDA ÇALIŞABİLİR RAPORU, GECE ÇALIŞMASI SAĞLIK RAPORU ÖRNEĞİ, GECE ÇALIŞABİLİR RAPORU, GECE ÇALIŞABİLİR RAPORU İLE İLGİLİ ARAMALAR, GECE VARDİYASI SAĞLIK RAPORU”

ANCAK İŞYERİ HEKİMLERİ İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU VERİRKEN YA DA PERİYODİK SAĞLIK TARAMASINDA, İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE GECE VARDİYASINDA ÇALIŞACAKLAR İÇİN EK LABORATUVAR TETKİKLERİ İSTEYEREK ÇIKAN SONUÇLARA GÖRE İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMUNA “GECE ÇALIŞABİLİR“ İBARESİNİ DE YAZARAK SAĞLIK RAPORUNU VERİR. VERİLEN BU İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU VEYA PERİYODİK SAĞLIK RAPORU AYNI ZAMANDA GECE ÇALIŞABİLİR SAĞLIK RAPORU’ NUNDA YERİNE GEÇER. ÇÜNKÜ YUKARIDA BAHSETTİĞİMİZ GİBİ MEVZUATTA GECE ÇALIŞABİLİR SAĞLIK RAPORU İÇİN DÜZENLENMİŞ BİR RAPOR FORMU BULUNMAMAKTADIR.

KURUMUMUZ ARACILIĞIYLA 6331 TEHLİKELİ  VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLER KAPSAMINDA;

TÜM SEKTÖRLERİ İLGİLENDİREN AĞIR İŞ SAĞLIK RAPORU ;

KAPSAM;

 • ÖN ARKA AKCİĞER GRAFİSİ
 • SOLUNUM FOKSİYON TESTİ (SFT)
 • ODİOMETRİ (ODİO)
 • TAM KAN SAYIMI
 • TAM İDRAR TETKİKİ
 • AĞIR İŞ SAĞLIK RAPORU

SEKTÖRLERE GÖRE İLAVE TESTLER;

GIDA VE HİJYENİK SEKTÖRLERİ İLGİLENDİREN PORTÖR RAPORU + SAĞLIK RAPORU VERİLMEKTEDİR.

PORTÖR TARAMASINDA KAPSAMINDA;

 • A/P AKCİĞER GRAFİSİ
 • BURUN, BOĞAZ KÜLTÜRÜ
 • GAİTA KÜLTÜRÜ
 • GAİTA MİKROSKOPİSİ
 • İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

FİRMALARIN İSTEĞİNE GÖRE HBSAG, HCV, HIV1+2, A TİPİ HEPATİT VEYA ÇEŞİTLİ TETKİKLER.

ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARI VE SEKTÖRLERE GİREN KİŞİLER İÇİN İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU,

ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARI İÇİN MUHTELİF TETKİK VE RAPORLAR YAPILMAKTADIR.