İşyeri Hekimliği

Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK GEREĞİNCE

İŞYERİ HEKİMLERİNİN NİTELİKLERİ VE GÖREVLENDİRİLMELERİ

MADDE 7 – (1) İŞVERENCE İŞYERİ HEKİMİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKLER, BU YÖNETMELİĞE GÖRE GEÇERLİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİNE SAHİP OLMAK ZORUNDADIR.

(2) İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİNDE, BU YÖNETMELİĞE GÖRE HESAPLANAN ÇALIŞMA SÜRELERİ BÖLÜNEREK BİRDEN FAZLA İŞYERİ HEKİMİNE VERİLEMEZ.

(3) VARDİYALI ÇALIŞMA YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞVEREN TARAFINDAN VARDİYALARA UYGUN ŞEKİLDE GÖREVLENDİRME YAPILIR.

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ

MADDE 8 – (1) İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ;

  1. A) İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN VE EĞİTİM SONUNDA BAKANLIKÇA YAPILACAK VEYA YAPTIRILACAK İŞYERİ HEKİMLİĞİ SINAVINDA BAŞARILI OLAN HEKİMLERE,
  2. B) İŞ SAĞLIĞI VEYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLİM UZMANI UNVANINA SAHİP OLAN BAKANLIKÇA YAPILACAK VEYA YAPTIRILACAK İŞYERİ HEKİMLİĞİ SINAVINDA BAŞARILI OLAN HEKİMLERE,
  3. C) HEKİMLİK DİPLOMASINA SAHİP İŞ SAĞLIĞI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLİM DOKTORLARINA, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YARDIMCILIK SÜRESİ DAHİL EN AZ SEKİZ YIL TEFTİŞ YAPMIŞ OLAN HEKİM İŞ MÜFETTİŞLERİNE, GENEL MÜDÜRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA EN AZ SEKİZ YIL FİİLEN ÇALIŞMIŞ HEKİMLERE İSTEKLERİ HALİNDE,

Ç) (EK:RG-18/12/2014-29209) İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI YAN DAL UZMANLIĞINI ALAN HEKİMLERE İSTEKLERİ HALİNDE,

EK-1’DEKİ ÖRNEĞİNE UYGUN OLARAK GENEL MÜDÜRLÜKÇE VERİLİR.

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ

MADDE 9 – (1) İŞYERİ HEKİMİ, İŞYERİNDE BULUNMASI HALİNDE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞIR.

(2) İŞYERİ HEKİMLERİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AŞAĞIDAKİ GÖREVLERİ YAPMAKLA YÜKÜMLÜDÜR:

  1. A) REHBERLİK;

1) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİ VE ÇALIŞMA ORTAMININ GÖZETİMİ İLE İLGİLİ İŞVERENE REHBERLİK YAPMAK.

2) İŞYERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ OLARAK İŞYERİNİN TASARIMI, KULLANILAN MADDELER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE İŞİN PLANLANMASI, ORGANİZASYONU VE UYGULANMASI, KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN SEÇİMİ KONULARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA VE GENEL İŞ SAĞLIĞI KURALLARINA UYGUN OLARAK SÜRDÜRÜLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN İŞVERENE ÖNERİLERDE BULUNMAK.

3) İŞYERİNDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA GEREKLİ AKTİVİTELER KONUSUNDA İŞVERENE TAVSİYELERDE BULUNMAK.

4) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILACAK ARAŞTIRMALARA KATILMAK, AYRICA İŞİN YÜRÜTÜMÜNDE ERGONOMİK VE PSİKOSOSYAL RİSKLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN FİZİKSEL VE ZİHİNSEL KAPASİTELERİNİ DİKKATE ALARAK İŞ İLE ÇALIŞANIN UYUMUNUN SAĞLANMASI VE ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ STRES FAKTÖRLERİNDEN KORUNMALARI İÇİN ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE BU ARAŞTIRMA SONUÇLARINI REHBERLİK FAALİYETLERİNDE DİKKATE ALMAK.

5) KANTİN, YEMEKHANE, YATAKHANE, KREŞ VE EMZİRME ODALARI İLE SOYUNMA ODALARI, DUŞ VE TUVALETLER DAHİL OLMAK ÜZERE İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNİN GENEL HİJYEN ŞARTLARINI SÜREKLİ İZLEYİP DENETLEYEREK, ÇALIŞANLARA YÜRÜTÜLEN İŞİN GEREKTİRDİĞİ BESLENME İHTİYACININ VE UYGUN İÇME SUYUNUN SAĞLANMASI KONULARINDA TAVSİYELERDE BULUNMAK.

6) İŞYERİNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE TEKRARLANMAMASI İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPARAK İŞVERENE ÖNERİLERDE BULUNMAK.

7) İŞYERİNDE MEYDANA GELEN ANCAK ÖLÜM YA DA YARALANMAYA NEDEN OLMADIĞI HALDE ÇALIŞANA, EKİPMANA VEYA İŞYERİNE ZARAR VERME POTANSİYELİ OLAN OLAYLARIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPMAK VE İŞVERENE ÖNERİLERDE BULUNMAK.

8) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ İŞVERENE YAZILI OLARAK BİLDİRMEK.

  1. B) RİSK DEĞERLENDİRMESİ;

1) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARA VE UYGULANMASINA KATILMAK, RİSK DEĞERLENDİRMESİ SONUCUNDA ALINMASI GEREKEN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ KONUSUNDA İŞVERENE ÖNERİLERDE BULUNMAK VE TAKİBİNİ YAPMAK.

2) GEBE VEYA EMZİREN KADINLAR, 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER, MESLEK HASTALIĞI TANISI VEYA ÖN TANISI OLANLAR, KRONİK HASTALIĞI OLANLAR, YAŞLILAR, MALUL VE ENGELLİLER, ALKOL, İLAÇ VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI OLANLAR, BİRDEN FAZLA İŞ KAZASI GEÇİRMİŞ OLANLAR GİBİ ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLARI YAKIN TAKİP VE KORUMA ALTINA ALMAK, BİLGİLENDİRMEK VE YAPILACAK RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE ÖZEL OLARAK DİKKATE ALMAK.

  1. C) SAĞLIK GÖZETİMİ;

1) SAĞLIK GÖZETİMİ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞE GİRİŞ VE PERİYODİK MUAYENELER VE TETKİKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÇALIŞANLARI BİLGİLENDİRMEK VE ONLARIN RIZASINI ALMAK.

2) GECE POSTALARI DA DÂHİL OLMAK ÜZERE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNİ YAPMAK.

3) (DEĞİŞİK:RG-18/12/2014-29209) ÇALIŞANIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ, İŞYERİNİN TEHLİKE SINIFI VE İŞİN NİTELİĞİ ÖNCELİKLİ OLARAK GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ULUSLARARASI STANDARTLAR İLE İŞYERİNDE YAPILAN RİSK DEĞERLENDİRMESİ SONUÇLARI DOĞRULTUSUNDA; AZ TEHLİKELİ SINIFTAKİ İŞLERDE EN GEÇ BEŞ YILDA BİR, TEHLİKELİ SINIFTAKİ İŞLERDE EN GEÇ ÜÇ YILDA BİR, ÇOK TEHLİKELİ SINIFTAKİ İŞLERDE EN GEÇ YILDA BİR, ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPTA YER ALANLARDAN ÇOCUK, GENÇ VE GEBE ÇALIŞANLAR İÇİN EN GEÇ ALTI AYDA BİR DEFA OLMAK ÜZERE PERİYODİK MUAYENE TEKRARLANIR. ANCAK İŞYERİ HEKİMİNİN GEREK GÖRMESİ HALİNDE BU SÜRELER KISALTILIR.

4) ÇALIŞANLARIN YAPACAKLARI İŞE UYGUN OLDUKLARINI BELİRTEN İŞE GİRİŞ VE PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ İLE GEREKLİ TETKİKLERİN SONUÇLARINI EK-2’DE VERİLEN ÖRNEĞE UYGUN OLARAK DÜZENLEMEK VE İŞYERİNDE MUHAFAZA ETMEK.

5) ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLAR, MESLEK HASTALIĞI TANISI VEYA ÖN TANISI ALANLAR, KRONİK HASTALIĞI, MADDE BAĞIMLILIĞI, BİRDEN FAZLA İŞ KAZASI GEÇİRMİŞ OLANLAR GİBİ ÇALIŞANLARIN, UYGUN İŞE YERLEŞTİRİLMELERİ İÇİN GEREKLİ SAĞLIK MUAYENELERİNİ YAPARAK RAPOR DÜZENLEMEK, MESLEK HASTALIĞI TANISI VEYA ÖN TANISI ALMIŞ ÇALIŞANIN OLMASI DURUMUNDA KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI ORTAMDAKİ DİĞER ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENELERİNİ TEKRARLAMAK.

6) SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İŞE DEVAMSIZLIK DURUMLARI İLE İŞYERİNDE OLABİLECEK SAĞLIK TEHLİKELERİ ARASINDA BİR İLİŞKİNİN OLUP OLMADIĞINI TESPİT ETMEK, GEREKTİĞİNDE ÇALIŞMA ORTAMI İLE İLGİLİ ÖLÇÜMLER YAPILMASINI PLANLAYARAK İŞVERENİN ONAYINA SUNMAK VE ALINAN SONUÇLARIN ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPMAK.

7) ÇALIŞANLARIN SAĞLIK NEDENİYLE TEKRARLANAN İŞTEN UZAKLAŞMALARINDAN SONRA İŞE DÖNÜŞLERİNDE TALEP ETMELERİ HALİNDE İŞE DÖNÜŞ MUAYENESİ YAPARAK ESKİ GÖREVİNDE ÇALIŞMASI SAKINCALI BULUNANLARA MEVCUT SAĞLIK DURUMLARINA UYGUN BİR GÖREV VERİLMESİNİ TAVSİYE EDEREK İŞVERENİN ONAYINA SUNMAK.

8) BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜ İÇİN YAYILMAYI ÖNLEME VE BAĞIŞIKLAMA ÇALIŞMALARININ YANI SIRA GEREKLİ HİJYEN EĞİTİMLERİNİ VERMEK, GEREKLİ MUAYENE VE TETKİKLERİNİN YAPILMASINI SAĞLAMAK.

9) İŞYERİNDEKİ SAĞLIK GÖZETİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI KAYDETMEK, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPMAK, TEHLİKELİ OLAYIN TEKRARLANMAMASI İÇİN İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPARAK GEREKLİ ÖNLEYİCİ FAALİYET PLANLARINI HAZIRLAMAK VE BU KONULARI DA İÇERECEK ŞEKİLDE YILLIK ÇALIŞMA PLANINI HAZIRLAYARAK İŞVERENİN ONAYINA SUNMAK, UYGULAMALARIN TAKİBİNİ YAPMAK VE EK-3’TE BELİRTİLEN ÖRNEĞİNE UYGUN YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORUNU HAZIRLAMAK.

10) (EK:RG-18/12/2014-29209) BİR BAŞKA İŞVERENDEN İŞ GÖRMEK İÇİN İŞYERİNE GEÇİCİ OLARAK GÖNDERİLEN ÇALIŞANLAR İLE ALT İŞVEREN ÇALIŞANLARININ YAPACAKLARI İŞE UYGUN OLDUĞUNU GÖSTEREN SAĞLIK RAPORLARININ SÜRESİNİN DOLUP DOLMADIĞINI KONTROL ETMEK.

Ç) EĞİTİM, BİLGİLENDİRME VE KAYIT;

1) ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN OLARAK PLANLANMASI KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPARAK İŞVERENİN ONAYINA SUNMAK VE UYGULAMALARINI YAPMAK VEYA KONTROL ETMEK.

2) İŞYERİNDE İLKYARDIM VE ACİL MÜDAHALE HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU VE PERSONELİN EĞİTİMİNİN SAĞLANMASI ÇALIŞMALARINI İLGİLİ MEVZUAT DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTMEK.

3) YÖNETİCİLERE, BULUNMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU ÜYELERİNE VE ÇALIŞANLARA GENEL SAĞLIK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, HİJYEN, BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERİN KULLANIMININ ZARARLARI, KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR VE TOPLU KORUNMA YÖNTEMLERİ KONULARINDA EĞİTİM VERMEK, EĞİTİMİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK.

4) ÇALIŞANLARI İŞYERİNDEKİ RİSKLER, SAĞLIK GÖZETİMİ, YAPILAN İŞE GİRİŞ VE PERİYODİK MUAYENELER KONUSUNDA BİLGİLENDİRMEK.

5) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI VE SAĞLIK GÖZETİMİ SONUÇLARININ KAYDEDİLDİĞİ YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORUNU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İLE İŞBİRLİĞİ HALİNDE EK-3’TEKİ ÖRNEĞİNE UYGUN OLARAK HAZIRLAMAK.

6) (EK:RG-18/12/2014-29209) BAKANLIKÇA BELİRLENECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ İLGİLENDİREN KONULARLA İLGİLİ BİLGİLERİ İSG KATİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN GENEL MÜDÜRLÜĞE BİLDİRMEK.

  1. D) İLGİLİ BİRİMLERLE İŞBİRLİĞİ;

1) SAĞLIK GÖZETİMİ SONUÇLARINA GÖRE, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMA ORTAMININ GÖZETİMİ KAPSAMINDA GEREKLİ ÖLÇÜMLERİN YAPILMASINI ÖNERMEK, ÖLÇÜM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRMEK.

2) BULUNMASI HALİNDE ÜYESİ OLDUĞU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUYLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMAK.

3) İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONULARINDA BİLGİ VE EĞİTİM SAĞLANMASI İÇİN İLGİLİ TARAFLARLA İŞBİRLİĞİ YAPMAK.

4) İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ ANALİZİ, İŞ UYGULAMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK PROGRAMLAR İLE YENİ TEKNOLOJİ VE DONANIMIN SAĞLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEST EDİLMESİ GİBİ MEVCUT UYGULAMALARIN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK PROGRAMLARIN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA KATILMAK.

5) ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI YÖNETMELİĞİNE GÖRE MESLEK HASTALIĞI İLE İLGİLİ SAĞLIK KURULU RAPORLARINI DÜZENLEMEYE YETKİLİ HASTANELER İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMAK, İŞ KAZASINA UĞRAYAN VEYA MESLEK HASTALIĞINA YAKALANAN ÇALIŞANLARIN REHABİLİTASYONU KONUSUNDA İLGİLİ BİRİMLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK.

6) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILACAK ARAŞTIRMALARA KATILMAK.

7) GEREKLİ YERLERDE KULLANILMAK AMACIYLA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATLARI İLE ÇALIŞMA İZİN PROSEDÜRLERİNİN HAZIRLANMASINDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINA KATKI VERMEK.

8) BİR SONRAKİ YILDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ FAALİYETLERİN YER ALDIĞI YILLIK ÇALIŞMA PLANINI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANIYLA BİRLİKTE HAZIRLAMAK.

9) İŞYERİNDE GÖREVLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ VE DESTEK ELEMANLARININ ÇALIŞMALARINA DESTEK SAĞLAMAK VE BU KİŞİLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ