Patlamadan Korunma Dökümanı
(PKD Raporu)

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİMİZ TARAFINDAN 30.04.2013 TARİHLİ 28633 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN “ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” KAPSAMINDA HAZIRLANMAKTADIR. İLGİLİ YÖNETMELİĞİN 10. MADDESİNDE

“MADDE 10 – (1) İŞVEREN, 6 NCI MADDEDE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRİRKEN, İKİNCİ FIKRADA BELİRTİLEN HUSUSLARIN YER ALDIĞI PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANINI HAZIRLAR.”

DİYE BELİRTİLMİŞTİR.

TEHLİKELİ BÖLGE SINIFLANDIRILMASI ÇALIŞMALARI AŞAĞIDA BELİRTİLEN STANDARTLAR İÇERİSİNDE BELİRTİLEN HESAP YÖNTEMLERİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLİR.

TS EN 60079-10-1:2009 PATLAYICI ORTAMLAR- BÖLÜM 10-1: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI-PATLAYICI GAZ ATMOSFERLER

TS EN 60079-10-2 PATLAYICI ORTAMLAR- BÖLÜM 10-2: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI-YANICI TOZ ATMOSFERLER

ORDU ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ OLARAK HAZIRLADIĞIMIZ PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANINDA

 • PROSES ŞARTLARI
 • KİMYASAL MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
 • PATLAMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • TUTUŞTURUCU KAYNAKLAR
 • HAVALANDIRMA ÖZELLİKLERİ
 • TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI
 • ELEKTRİKSEL TEÇHİZATIN ÖNERİLMESİ
 • PATLAYICI ORTAM OLUŞMASINI ÖNLEME
 • PATLAMANIN ETKİSİNİN AZALTILMASI

KONU BAŞLIKLARI YER ALMAKTADIR.

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI ÖRNEK DOKÜMAN İÇERİĞİNDE AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ HUSUSLAR YER ALMAKTADIR.

 • AMAÇ
  TANIMLAR
  KAPSAM DIŞI FAALİYETLER
  SORUMLULUKLAR
  İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLAR
  PATLAMA RİSKİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
  2. PATLAMANIN KİMYASI VE OLUŞUMU
  3. PATLAYICI, PARLAYICI VE YANICI GAZ, TOZ VE BUHARLAR
  4. ATEŞLEME KAYNAKLARI
  5. PATLAMAYA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER
  6. PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI
  7. ATEX 100A PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILAN TEÇHİZATLAR
  8. ATEX 100A PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILAN ELEKTRİKSEL TEÇHİZAT KATEGORİLERİ
  9. PATLAMA RİSKİ OLAN BÖLGE İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ
  10. PATLAYICI GAZLARIN SINIFLANDIRILMASINDA EN 60079-10-1 METODOLOJİSİ
  11. PATLAYICI TOZ ORTAMLARI SINIFLANDIRILMASINDA EN 60079-10-2:2009 STANDARDI
  12. PATLAYICI TOZ ORTAMLARINA YÖNELİK ALAN SINIFLANDIRMA PROSEDÜRÜ
  13. TOZ KATMANI TEHLİKESİ
  14. TOZ KATMANININ SICAK YÜZEY TUTUŞMASINDAN DOLAYI YANGIN RİSKİ
  15. EX DONANIMINA YÖN. “DONANIM KORUMA DÜZEYLERİNİ” KAP. ALTERNATİF RİSK DEĞ. YÖNTEMİ
  16. PATLAYICI ORTAM HESAPLARI
  17. ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI ORTAM RİSK. KOR. İÇİN ASGARİ GEREKLER
  18. ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ
  19. YAZILI TALİMATLAR VE ÇALIŞMA İZNİ

EK -1 PATLAMA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EK -2 PATLAMA OLAYLARINA KARŞI ACİL EYLEM PLANI
EK -3 RİSK ANALİZİ
EK -4 TEHLİKELİ BÖLGE ÇİZİMLERİ