Risk Değerlendirmesi

ZORUNLU RİSK ANALİZİNİ YAPTIRDINIZ MI?

6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU’NA GÖRE 1 OCAK 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜM İŞYERLERİNDE “

“İŞ YERİNDE VAR OLAN YA DA DIŞARIDAN GELEBİLECEK TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ VE KONTROL TEDBİRLERİNİN ALINMASI AMACIYLA YAPILMASI GEREKLİ ÇALIŞMALAR” OLARAK TANIMLANAN RİSK ANALİZİ VE ACİL DURUM PLANINI TÜM İŞYERLERİNİN HAZIRLAMASI GEREKİYOR.

(MADDE 10) İŞYERLERİNDE RİSK ANALİZİ VE ACİL DURUM PLANI FORMU DOLDURMAK, SORUMLULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ORTADAN KALDIRMIYOR, GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR. RİSK ANALİZLERİNİN; AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİ İÇİN 6, TEHLİKELİ SINIFINA GİREN İŞYERLERİ İÇİN 4, ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE İSE 2 YILDA BİR YENİLENMESİ GEREKİYOR.

YENİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YASASININ “RİSK ANALİZİ” İLE İLGİLİ MADDESİ AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULUR.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ, KONTROL, ÖLÇÜM VE ARAŞTIRMA
MADDE 10- (1) İŞVEREN, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAK VEYA YAPTIRMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILIRKEN AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR DİKKATE ALINIR:
A) BELİRLİ RİSKLERDEN ETKİLENECEK ÇALIŞANLARIN DURUMU.
B) KULLANILACAK İŞ EKİPMANI İLE KİMYASAL MADDE VE MÜSTAHZARLARIN SEÇİMİ.
C) İŞYERİNİN TERTİP VE DÜZENİ.
D) GENÇ, YAŞLI, ENGELLİ, GEBE VEYA EMZİREN ÇALIŞANLAR GİBİ ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLAR İLE KADIN ÇALIŞANLARIN DURUMU.
(2) İŞVEREN, YAPILACAK RİSK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU ALINACAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ İLE KULLANILMASI GEREKEN KORUYUCU DONANIM VEYA EKİPMANI BELİRLER.
(3) İŞYERİNDE UYGULANACAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ, ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ; ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNÜNDEN KORUNMA DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK VE İŞYERİNİN İDARİ YAPILANMASININ HER KADEMESİNDE UYGULANABİLİR NİTELİKTE OLMALIDIR.
(4) İŞVEREN, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN ÇALIŞMA ORTAMINA VE ÇALIŞANLARIN BU ORTAMDA MARUZ KALDIĞI RİSKLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK GEREKLİ KONTROL, ÖLÇÜM, İNCELEME VE ARAŞTIRMALARIN YAPILMASINI SAĞLAR.